riserite
Menu

Nowa aktualizacja Chat GPT 4o w porównaniu z GPT-4.0: Co Nowego?

Ulepszona Architektura Modelu: Jak GPT-4o Przewyższa Poprzednika Wprowadzenie GPT-4o przyniosło znaczące usprawnienia w architekturze modelu, które sprawiają, że jest on bardziej…

Ulepszona Architektura Modelu: Jak GPT-4o Przewyższa Poprzednika

Wprowadzenie GPT-4o przyniosło znaczące usprawnienia w architekturze modelu, które sprawiają, że jest on bardziej wydajny i wszechstronny w porównaniu do GPT-4.0. Nowa architektura jest bardziej zoptymalizowana, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych. Dzięki temu GPT-4o może obsługiwać większe ilości informacji w krótszym czasie, co jest kluczowe dla utrzymania płynności i dynamiki rozmów z użytkownikami.

Jednym z głównych usprawnień jest zwiększona liczba warstw i neuronów w sieci modelu, co pozwala na lepsze uchwycenie złożoności języka naturalnego. Większa głębokość sieci neuronowej umożliwia modelowi bardziej precyzyjne zrozumienie kontekstu i intencji użytkownika, co prowadzi do generowania bardziej trafnych i użytecznych odpowiedzi.

Kolejnym ważnym aspektem ulepszonej architektury GPT-4o jest jej zoptymalizowanie pod kątem efektywności energetycznej. Nowa wersja zużywa mniej zasobów obliczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości odpowiedzi. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kosztów operacyjnych, ale także z perspektywy ekologicznej, gdyż zmniejszenie zużycia energii jest korzystne dla środowiska.

GPT-4o wprowadza również zaawansowane mechanizmy uczenia się, które pozwalają na szybsze i bardziej efektywne treningi modelu. Nowe techniki optymalizacji oraz lepsze zarządzanie danymi treningowymi przekładają się na większą dokładność i zdolność modelu do adaptacji do nowych zadań i tematów.

Podsumowując, ulepszona architektura modelu GPT-4o sprawia, że jest on znacznie bardziej zaawansowany i efektywny w porównaniu do GPT-4.0. Dzięki zwiększonej liczbie warstw, lepszej optymalizacji oraz mniejszemu zużyciu energii, GPT-4o oferuje użytkownikom bardziej precyzyjne, szybkie i ekologiczne rozwiązanie do prowadzenia zaawansowanych konwersacji.

Z nami będziesz w dobrym towarzystwie

Więcej

Kontekstowość i Zrozumienie: Lepsza Jakość Rozmów z GPT-4o

Jednym z najważniejszych usprawnień wprowadzonych w GPT-4o jest znacząca poprawa w zakresie kontekstowości i zrozumienia rozmów. GPT-4o potrafi lepiej śledzić wątki konwersacji, co pozwala na bardziej spójne i logiczne odpowiedzi, nawet w długotrwałych interakcjach. To sprawia, że rozmowy z GPT-4o są bardziej naturalne i zbliżone do tych prowadzonych z prawdziwymi ludźmi.

Nowa wersja modelu została zaprojektowana tak, aby lepiej rozumieć subtelności języka, takie jak ironia, sarkazm, idiomy czy metafory. Dzięki temu GPT-4o może precyzyjniej interpretować intencje użytkownika i dostarczać odpowiedzi, które są nie tylko poprawne pod względem faktów, ale także odpowiednie w danym kontekście emocjonalnym i kulturowym.

GPT-4o wprowadza również zaawansowane mechanizmy śledzenia kontekstu rozmowy. Model jest w stanie zapamiętywać informacje z wcześniejszych części konwersacji i wykorzystać je w późniejszych etapach, co znacznie zwiększa spójność i logikę odpowiedzi. Przykładowo, jeśli użytkownik na początku rozmowy wspomni o swoim ulubionym filmie, GPT-4o będzie w stanie nawiązać do tej informacji w późniejszych odpowiedziach, tworząc bardziej angażującą i spersonalizowaną interakcję.

Kolejną istotną cechą GPT-4o jest jego zdolność do lepszego radzenia sobie z wieloznacznością języka. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy kontekstu, model może rozróżniać różne znaczenia tego samego słowa lub frazy w zależności od sytuacji, co przekłada się na bardziej precyzyjne i trafne odpowiedzi.

Zwiększona zdolność do zrozumienia kontekstu i subtelności języka sprawia, że GPT-4o jest nie tylko bardziej efektywnym narzędziem do prowadzenia konwersacji, ale także bardziej wiarygodnym partnerem w interakcjach wymagających głębszego zrozumienia i empatii. Dzięki temu może być wykorzystywany w bardziej zaawansowanych aplikacjach, takich jak wsparcie psychologiczne, edukacja czy obsługa klienta, gdzie jakość i precyzja komunikacji są kluczowe.

Podsumowując, ulepszenia w zakresie kontekstowości i zrozumienia rozmów w GPT-4o sprawiają, że jest to narzędzie oferujące wyższy poziom interakcji, zapewniając bardziej spójne, precyzyjne i naturalne konwersacje w porównaniu do wcześniejszych wersji.

Optymalizujemy i pozycjonujemy w Wyszukiwarkach i Marketplace

Gwarantujemy, że nie widziałeś nigdy podobnej usługi

Sprawdź jak działa najbardziej kompleksowa i zoptymalizowana kosztowo, nasza autorska, organiczna metodyka promowania stron i sklepów w internecie. Wielokanałowo, w wynikach lokalnych lub globalnych, w jednym lub w wielu językach i krajach.

Budujemy widoczność, ruch i sprzedaż i jednocześnie z kilku wyszukiwarek i nawet kilkunastu kanałów Marketplace.

Umów się na 20 min bezpłatnych konsultacji
Optymalizacja i pozycjonowanie w Wyszukiwarkach i Marketplace

Personalizacja na Nowym Poziomie: Dostosowywanie Odpowiedzi w GPT-4o

Jednym z najbardziej innowacyjnych aspektów GPT-4o jest jego zdolność do personalizacji odpowiedzi. W nowej wersji modelu wprowadzono zaawansowane mechanizmy, które pozwalają na lepsze dostosowywanie się do stylu komunikacji i preferencji użytkownika, co znacząco podnosi jakość interakcji.

GPT-4o potrafi analizować i adaptować się do unikalnego stylu komunikacji każdego użytkownika. Dzięki temu odpowiedzi generowane przez model mogą być bardziej formalne lub bardziej swobodne, w zależności od kontekstu rozmowy. Taka elastyczność pozwala na tworzenie bardziej spersonalizowanych i satysfakcjonujących doświadczeń użytkownika.

Kolejną ważną cechą GPT-4o jest jego zdolność do nauki na podstawie wcześniejszych interakcji. Model może zapamiętywać informacje o preferencjach użytkownika, takie jak ulubione tematy, sposób formułowania pytań czy preferowany ton odpowiedzi. Dzięki temu każda kolejna interakcja może być lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika.

GPT-4o wprowadza również nowe mechanizmy zarządzania pamięcią, które pozwalają na długoterminowe przechowywanie informacji o użytkowniku. Dzięki temu model może tworzyć bardziej spójne i ciągłe doświadczenia, szczególnie w kontekście długotrwałych interakcji. Na przykład, jeśli użytkownik regularnie pyta o porady dotyczące zdrowia, GPT-4o może zapamiętać te preferencje i dostarczać bardziej trafne i kontekstowe odpowiedzi w przyszłości.

Zaawansowane algorytmy personalizacji w GPT-4o pozwalają również na dostosowywanie odpowiedzi do specyficznych kontekstów kulturowych i regionalnych. Model jest w stanie rozpoznać i uwzględnić różnice kulturowe, co pozwala na bardziej adekwatne i empatyczne odpowiedzi w międzynarodowych interakcjach. Jest to szczególnie ważne dla firm działających na globalnym rynku, które muszą uwzględniać różnorodność swoich klientów.

Podsumowując, zdolność GPT-4o do zaawansowanej personalizacji odpowiedzi stanowi jeden z kluczowych elementów jego przewagi nad wcześniejszymi wersjami. Dzięki lepszemu zrozumieniu i adaptacji do indywidualnych potrzeb użytkowników, GPT-4o oferuje bardziej spersonalizowane, empatyczne i efektywne interakcje, co czyni go idealnym narzędziem zarówno dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych użytkowników.

Skontaktuj się z nami. Uzyskaj
20 minut bezpłatnych konsultacji
strategicznych, na podstawie których przygotowujemy ofertę.
.

Kontakt

Wielojęzyczność: Zwiększona Dostępność i Jakość Obsługi Języków w GPT-4o

Współczesny świat staje się coraz bardziej globalny, a potrzeba komunikacji w różnych językach staje się kluczowa. GPT-4o odpowiada na tę potrzebę, wprowadzając znaczące ulepszenia w zakresie wielojęzyczności, które sprawiają, że model jest bardziej dostępny i skuteczny w obsłudze użytkowników z różnych części świata.

Rozszerzona Obsługa Języków

GPT-4o obsługuje większą liczbę języków i dialektów niż jego poprzednicy, co pozwala na bardziej zróżnicowane i dokładne interakcje. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z modelu w swoim języku ojczystym, co znacznie zwiększa komfort i efektywność komunikacji. Ponadto, GPT-4o jest w stanie lepiej rozumieć regionalne warianty językowe, co jest kluczowe w kontekście lokalizacji treści i usług.

Lepsza Jakość Tłumaczeń

Jednym z najważniejszych usprawnień w GPT-4o jest poprawiona jakość tłumaczeń. Model wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, które pozwalają na bardziej precyzyjne i naturalne tłumaczenie tekstów. Dzięki temu użytkownicy mogą polegać na GPT-4o w zakresie tłumaczeń biznesowych, technicznych czy literackich, otrzymując wyniki, które są zarówno dokładne, jak i płynne językowo.

Naturalne Generowanie Tekstu w Wielu Językach

GPT-4o potrafi nie tylko tłumaczyć teksty, ale także generować naturalny i spójny tekst w wielu językach. Oznacza to, że model może tworzyć treści dostosowane do specyficznych potrzeb użytkowników, niezależnie od języka, w którym komunikują się na co dzień. Dzięki temu firmy mogą tworzyć wielojęzyczne kampanie marketingowe, obsługiwać klientów na całym świecie i dostarczać treści edukacyjne w różnych językach bez utraty jakości.

Adaptacja Kulturowa

Nowa wersja modelu jest również bardziej świadoma kontekstów kulturowych, co pozwala na dostarczanie odpowiedzi, które są nie tylko językowo poprawne, ale także kulturowo adekwatne. GPT-4o uwzględnia różnice kulturowe, idiomy, oraz lokalne zwyczaje, co jest kluczowe w kontekście globalnej komunikacji. Dzięki temu interakcje z użytkownikami z różnych kultur są bardziej empatyczne i zrozumiałe.

Praktyczne Zastosowania

Zwiększona wielojęzyczność GPT-4o otwiera nowe możliwości zastosowań w różnych branżach. Firmy mogą wykorzystać model do obsługi międzynarodowych klientów, edukacyjne instytucje mogą tworzyć wielojęzyczne materiały dydaktyczne, a platformy społecznościowe mogą zapewniać bardziej inkluzywną komunikację między użytkownikami. W praktyce oznacza to większą dostępność usług i treści dla osób z różnych zakątków świata.

Podsumowując, ulepszenia w zakresie wielojęzyczności w GPT-4o sprawiają, że jest to narzędzie bardziej wszechstronne i użyteczne w globalnym kontekście. Dzięki lepszej obsłudze języków, wyższej jakości tłumaczeń, naturalnemu generowaniu tekstu i adaptacji kulturowej, GPT-4o staje się nieodzownym narzędziem dla firm i użytkowników na całym świecie, wspierając efektywną i płynną komunikację międzykulturową.

Szukasz skutecznej agencji?

Wybierz rozliczenie Agile. Płać tylko za wykonaną i zaraportowaną pracę!

Umów mnie

Na 20 minut bezpłatnych konsultacji

Przykładowy budżet na okres 6 miesięcy

Google + Bing Maps 3000pln/700euro
SXO Strona Lokalna 7000pln/2300euro
SXO Strona Ogólnokrajowa 11 000 pln / 3 100 euro
SXO Strona Międzynarodowa 14 000 pln / 3 800 euro
SXO Sklep ogólnokrajowy 17000pln/4000euro
SXO Sklep międzynarodowy 22000pln/5200euro
SEMO lokalne 25000pln/5800euro
SEMO międzynarodowe 32000pln/7500euro

ROZLICZE DZIAŁA W MODELU:

AGILE

?

Wyłącznie za zużyty materiał i czas w danym miesiącu, z określonym, maksymalnym budżetem na okres planowanego czasu współpracy 3, 6, 12, 24 msc. Umowa na czas nieokreślony. Koszt miesięczny malejący.

lub

NAPRAWIONO

?

Stała kwota miesięczna, zryczałtowana w formie podzielenia na ilość miesiący całkowitego budżetu projektu. Umowa na czas określony minimalnie 3 msc. Koszt miesięczny stały.

*Budżet ustalany jest zawsze indywidualnie zgodnie z celem, możliwościami klienta, oraz zapotrzebowaniem markii na dany typ usługi jak i minimalny czas jej trwania.

* SEMO to działanie wielokanałowe i wielojęzykowe, uwzględniające minimalnie 2 wyszukiwarki i 1 portal lokalny lub 1 kanał marketplace. Wyniki sprzedażowe mogą być budowane jednocześnie w wyszukiwarkach, portalach lokalnych i/lub marketplace w wielu językach i krajach.

Radzenie Sobie z Złożonymi Pytaniami: Techniczne Usprawnienia GPT-4o

Wprowadzenie GPT-4o przyniosło znaczące ulepszenia w zakresie obsługi złożonych i technicznych pytań, co czyni go niezwykle użytecznym narzędziem w kontekstach wymagających głębokiej wiedzy i precyzyjnych odpowiedzi.

Zaawansowane Mechanizmy Analizy

GPT-4o został wyposażony w bardziej zaawansowane mechanizmy analizy języka naturalnego, które pozwalają mu lepiej rozumieć i interpretować złożone zapytania. Dzięki temu model może skutecznie radzić sobie z pytaniami wymagającymi specjalistycznej wiedzy, takimi jak zagadnienia techniczne, naukowe czy medyczne. Ulepszone algorytmy analizy kontekstowej pozwalają na bardziej precyzyjne identyfikowanie kluczowych informacji i dostarczanie trafnych odpowiedzi.

Większa Dokładność w Dziedzinach Specjalistycznych

GPT-4o został zoptymalizowany pod kątem lepszego zrozumienia i generowania odpowiedzi w dziedzinach specjalistycznych. Model potrafi analizować skomplikowane dane, przetwarzać zaawansowane informacje techniczne i dostarczać odpowiedzi, które są nie tylko poprawne, ale również głęboko osadzone w kontekście danej dziedziny. Jest to szczególnie przydatne w branżach takich jak IT, inżynieria, medycyna czy finanse, gdzie precyzja i szczegółowość odpowiedzi mają kluczowe znaczenie.

Szybkie Rozwiązywanie Problematycznych Zagadnień

Jednym z kluczowych atutów GPT-4o jest jego zdolność do szybkiego rozwiązywania problematycznych zagadnień. Model może analizować skomplikowane pytania w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie i efektywne dostarczanie odpowiedzi. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych czy naukowych, co znacząco zwiększa efektywność pracy i zadowolenie z korzystania z narzędzia.

Zastosowania w Edukacji i Badaniach

GPT-4o znajduje szerokie zastosowanie w edukacji i badaniach, gdzie często pojawiają się pytania wymagające głębokiego zrozumienia i precyzyjnych odpowiedzi. Model może wspierać uczniów i studentów w nauce, dostarczając wyczerpujących odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto, naukowcy mogą korzystać z GPT-4o do analizy skomplikowanych problemów badawczych, co przyspiesza procesy odkrywania i innowacji.

Integracja z Systemami Wsparcia Technicznego

Dzięki swoim zaawansowanym zdolnościom radzenia sobie z technicznymi pytaniami, GPT-4o jest idealnym narzędziem do integracji z systemami wsparcia technicznego. Firmy mogą wykorzystać model do automatyzacji odpowiedzi na złożone zapytania klientów, co zwiększa efektywność obsługi i zadowolenie klientów. GPT-4o może wspierać techników i specjalistów IT w szybkim rozwiązywaniu problemów, dostarczając precyzyjnych i trafnych odpowiedzi na pytania techniczne.

Podsumowując, ulepszenia w zakresie obsługi złożonych i technicznych pytań w GPT-4o sprawiają, że jest to narzędzie niezwykle użyteczne w wielu kontekstach specjalistycznych. Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy, większej dokładności w dziedzinach specjalistycznych, szybkiemu rozwiązywaniu problematycznych zagadnień oraz szerokim zastosowaniom w edukacji, badaniach i wsparciu technicznym, GPT-4o oferuje niezrównaną precyzję i efektywność w obsłudze skomplikowanych zapytań.

Nasz cel

To coś więcej niż zwykle działania

Przez tworzenie zupełnie nowych i innowacyjnych usług i wielokanałowe działania organiczne gwarantujące nieproporcjonalnie wysoki potencjał do klasycznych usług SEO, oraz doskonalenie metod i procesów, chcemy stawać się coraz bardziej kompletnym, przystępnym cenowo i globalnym partnerem w dziedzinie SEMO.

Nasza misja

Wspierać marki lokalne w drodze do bycia markami ogólnokrajowymi lub globalnymi,

sprzedającymi przy wsparciu AI w sposób zautomatyzowany i niemal bezobsługowy w wielu krajach, kanałach i językach z największym możliwym zyskiem.

Nowe Funkcje i Innowacje: Tłumaczenia Symultaniczne i Mobilna Aplikacja GPT-4o

Wraz z wprowadzeniem GPT 4o, pojawiły się nie tylko ulepszenia w zakresie samego modelu językowego, ale także nowe funkcje, które znacząco zwiększają jego użyteczność i wszechstronność. Dwie z najbardziej ekscytujących innowacji to tłumaczenia symultaniczne oraz nowa aplikacja mobilna, które otwierają przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości.

Tłumaczenia Symultaniczne

Jedną z najbardziej przełomowych funkcji w GPT 4o jest zdolność do tłumaczeń symultanicznych. Dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania języka naturalnego, GPT-4o może tłumaczyć rozmowy w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle przydatne w kontekstach międzynarodowych. Tłumaczenia symultaniczne pozwalają na płynną komunikację między osobami mówiącymi różnymi językami, bez konieczności czekania na przetworzenie tekstu.

Ta funkcja jest szczególnie cenna w spotkaniach biznesowych, konferencjach międzynarodowych, czy w codziennych rozmowach z partnerami handlowymi i klientami z różnych krajów. Dzięki GPT-4o bariery językowe stają się mniej uciążliwe, co sprzyja lepszej współpracy i zrozumieniu na globalną skalę.

Aplikacja Mobilna GPT-4o

Nowa aktualizacja aplikacji mobilnej Chat GPT 4o to kolejna innowacja, która znacząco rozszerza możliwości korzystania z modelu. Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemami iOS i Android, co pozwala użytkownikom na korzystanie z zaawansowanych funkcji GPT-4o w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja mobilna oferuje wiele funkcji, w tym:

  • Chat w Czasie Rzeczywistym: Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy z GPT-4o w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle przydatne w sytuacjach wymagających szybkich odpowiedzi i interakcji.
  • Tłumaczenia: Dzięki funkcji tłumaczeń symultanicznych, użytkownicy mogą natychmiast tłumaczyć teksty i rozmowy, co jest idealne podczas podróży czy spotkań z obcojęzycznymi partnerami.
  • Personalizacja: Aplikacja pozwala na jeszcze lepszą personalizację doświadczeń użytkownika, przechowując preferencje i dostosowując odpowiedzi do indywidualnych potrzeb.
  • Powiadomienia i Aktualizacje: Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o ważnych wydarzeniach, aktualizacjach modelu i nowych funkcjach, co zapewnia, że zawsze są na bieżąco z najnowszymi możliwościami GPT-4o.

Integracja z Innowacyjnymi Technologiami

GPT-4o integruje się również z innymi nowoczesnymi technologiami, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność. Przykładowo, model może być zintegrowany z systemami rozpoznawania mowy, co umożliwia przekształcanie mowy na tekst i odwrotnie w czasie rzeczywistym. To sprawia, że użytkownicy mogą jeszcze łatwiej i szybciej komunikować się za pomocą GPT-4o, niezależnie od formatu informacji.

Zastosowania w Rzeczywistości

Nowe funkcje GPT-4o, takie jak tłumaczenia symultaniczne i aplikacja mobilna, mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Mogą być wykorzystywane w edukacji, gdzie studenci i nauczyciele z różnych krajów mogą łatwiej współpracować. W biznesie, firmy mogą prowadzić międzynarodowe negocjacje bez barier językowych. A w codziennym życiu, podróżnicy mogą korzystać z aplikacji do tłumaczenia rozmów i tekstów w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia komunikację w obcym kraju.

Podsumowując, nowe funkcje wprowadzone w GPT-4o, takie jak tłumaczenia symultaniczne i mobilna aplikacja, znacząco zwiększają wszechstronność i użyteczność modelu. Dzięki tym innowacjom, GPT-4o staje się nie tylko narzędziem do zaawansowanych analiz językowych, ale także niezastąpionym asystentem w codziennych interakcjach, pracy i podróżach.

  • Bo pozycjonowanie w google to za mało! .
  • Opieramy działania o autorską metodykę SEMO. Wspierane przez AI wielokanałowe działania optymalizacyjne.
  • Bo nikt nie ma naszego doświadczenia, naszych umiejętności i naszej autorskiej, przetestowanej na własnych markach usługowych i produktowych metodyki sprzedaży online SEMO..
  • Jesteśmy pierwszą agencją SXO/SEMO Agile - dostosowujemy na bieżąco niezbędne prace i zakres operując w ustalonym budżecie.
  • Bo każda agencja proponuje tak naprawdę dokładnie to samo!.
  • Realizujemy kompleksowe usługi organiczne i strategiczne rozliczane comiesięcznie tylko za wykonane zadania.

Budujemy sprzedaż w wynikach Google i Bing, jak i wielu kanałach lokalnych jak Google Maps, Bing Maps itd. czy lub kanałach Marketplace takich jak Amazon, Allegro, Ebay, Etsy, Kaufland i dziesiątki innych jednocześnie w wielu krajach i językach..

Umów się na 20 minut

bezpłatnych konsultacji. Gwarantujemy, że nie spotkałeś wcześniej podobnej usługi.

Umów mnie

Bezpieczeństwo i Etyka: Ulepszone Zabezpieczenia w GPT-4o

W erze rosnącej cyfryzacji, bezpieczeństwo i etyka odgrywają kluczową rolę w rozwoju technologii. GPT-4o wprowadza szereg ulepszeń, które mają na celu zapewnienie, że interakcje z modelem są nie tylko efektywne, ale również bezpieczne i etyczne.

Zaawansowane Mechanizmy Bezpieczeństwa

GPT-4o został wyposażony w zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które chronią użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Model posiada wbudowane filtry treści, które zapobiegają generowaniu odpowiedzi o charakterze obraźliwym, nieodpowiednim lub szkodliwym. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich interakcje z GPT-4o będą bezpieczne i zgodne z normami etycznymi.

Prywatność Użytkowników

Ochrona prywatności użytkowników jest jednym z priorytetów w GPT-4o. Model stosuje zaawansowane techniki anonimizacji i ochrony danych, co zapewnia, że informacje osobiste użytkowników są bezpieczne i nie są wykorzystywane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. GPT-4o nie przechowuje danych osobowych bez zgody użytkowników, co zwiększa zaufanie do technologii.

Etyczne Algorytmy i Przejrzystość

GPT-4o wprowadza również etyczne algorytmy, które są zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko uprzedzeń i dyskryminacji w generowanych odpowiedziach. Przejrzystość działania modelu pozwala na lepsze zrozumienie, w jaki sposób podejmowane są decyzje, co jest kluczowe dla zapewnienia uczciwości i odpowiedzialności w interakcjach z AI.

Zastosowania w Branży SEO i Optymalizacji

Agencje specjalizujące się w SEO i optymalizacji, takie jak Riserite.com, mogą korzystać z GPT-4o do poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i etyczne algorytmy modelu mogą być wykorzystane do tworzenia bezpiecznych i odpowiedzialnych treści, które spełniają najwyższe standardy jakości. Dzięki GPT-4o, agencje SEO mogą lepiej chronić prywatność klientów, zapewniając jednocześnie, że ich strategie są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.

CO ZYSKASZ, PODEJMUJĄC Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

DOŚWIADCZENIE I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Pracujemy w sprzedaży internetowej, SEO, Marketplace, strategii, generowaniu ruchu i growth hackingu od 2008r. Przeprowadziliśmy dziesiątki tysięcy audytów widoczności i potencjału, przeprowadziliśmy setki konsultacji, pracowaliśmy i pracujemy z setkami klientów. Poznaliśmy specyfikę prawdopodobnie wszystkich istniejących na rynku branż. Budowaliśmy kompletne strategie cyfryzacji jak i strategie online dla dziesiątek sklepów, stron, czy marek w wielu krajach i dziesiątkach języków. Wychowaliśmy dziesiątki specjalistów w branży SEO, SEM, e-commerce czy Marketplace. Wiemy, że rozwlekanie projektów, które mogą zostać wykonane szybko, prowadzi wyłącznie do strat, frustracji, opóźnień i utracenia tempa rozwoju. Jeśli płacisz komuś przez 12msc za coś, co my możemy zrobić w 2-3 miesiące, po co tracić 9-10msc? Czy nie lepiej rozwinąc się w tym samym czasie 4-5x szybciej?

AKTYWNA, ZWINNA REALIZACJA + RAPORTOWANIE I ROZLICZENIE AGILE

Jako jedyni na rynku, prowadzimy w pełni transparentne projekty od planowania, przez realizację po raportowanie. Szanujemy swój czas i nie poświęcamy Go na wzajemne „głaskanie się” – poświęcamy go na skuteczną pracę. Jako jedyni prowadzimy projekty i usługi w metodykach full Agile i Scrum, autorsko dostosowanych do potrzeb i specyfiki naszej branży. Raportujemy online i ciągle, swoją pracę w oparciu o stale rosnącą bazę ponad 700 różnych zadań określonych co do 15 minut realizacji. Płacisz ZAWSZE, TYLKO za wykonaną pracę, wdrożone narzędzia, skrypty, licencje, linki itd. mając je przedstawione w 100% transparentnie. Możesz wybrać jeden z dwóch modeli rozliczenia – Agile (kwoty zmienne, rozliczane miesięcznie – malejące) lub FIX (stała zryczałtowana kwota miesięczna).

POTENCJAŁ PRAKTYKÓW - NIE AGENCYJNYCH TEORETYKÓW

Praktycznie jest nie tracić czasu. Jeśli na czymś się nie znamy, mówimy to wprost, delegujemy do najlepszych w swoich dziedzinach i spinamy całość spójną strategię. To strategia, budująca synergię w kanałach daje wyniki. Korzystając z 1 kanału, porzucasz przeważnie ponad 95% potencjału. Jeśli sprzedajesz w jednym kraju, w jednym kanale czy na jednej platformie i korzystasz z usług marketingowych, to super! Dostosujemy się zakresem tak, by nie kolidować, ale wzmacniać inne, niezadbane na dzisiaj fronty. Zadbamy o synergię. Pomożemy Ci w sposób kompleksowy sprzedawać szerzej, więcej i przede wszystkim skuteczniej tam, gdzie dzisiaj Twoja konkurencja nie sięga nawet myślami. Międzynarodowo, bez dużych zmian organizacyjnych, bezboleśnie. Realizujemy sprzedaż w 11 językach, 4 wyszukiwarkach i systemach map, ponad 15 marketplace ponad 40 krajach. Pomagamy w budowaniu sprzedaży lokalnej i międzynarodowej, automatyzacji, procesach organizacyjnych, optymalizacji, logistyce, obsłudze klienta czy obsłudze zwrotów.

KLAROWNE I MĄDRE CELE + KRÓTKIE, NIEOKGRANICZAJĄCE UMOWY

Nie ma niemożliwych celów, jeśli mamy zaplanowane i uzgodnione trzy kluczowe elementy – policzalny i realny cel, budżet realizacyjny pozwalający go osiągnąć i czas w jakim możemy to zrobić. Te trzy elementy to 2/3 sukcesu, ponieważ pozwalają zaplanować realnie niezbędną do osiągnięcia celu realizację zarówno czasowo jak i budżetowo. Na podstawie analityki, doświadczenia i wiedzy zdobywanej latami określamy co, za ile i jak szybko powinniśmy wdrożyć, by osiągnąć cel. Wyznając zasadę „lepsza gorzka prawda, niż słodkie kłamstwo”, jeśli wiemy, że projekt nie ma szans, lub założenia i plany są technicznie nieuzasadnione, mówimy o tym wprost. W modelu Agile, oferujemy umowy na czas nieokreślony, więc zawsze możesz z nas zrezygnować.

ZROZUMIENIE I SZCZEROŚĆ

Do 2024r. osiągnęliśmy ponad 250 000 000 mln euro przychodu wygenerowanych naszymi działaniami, wiedzą i doświadczeniem dla klientów i marek własnych budowanych od zera. Wiemy i rozumiemy z jakimi wyzwaniami mierzą się marki na każdym etapie rozwoju – od startu sprzedaży, przez mniej czy bardziej dynamiczny rozwój, poszukiwanie inwestorów po skalowanie międzynarodowe, outsourcing produkcji czy usług po sprzedaż całej marki. Daje nam to szczególne, niespotykane gdziekolwiek indziej, praktyczne doświadczenie i zrozumienie, ponieważ w kazdym z tych etapów byliśmy. Nie „czarujemy”, nie obiecujemy, stąpamy twardo po ziemi zachowując zdrowy optymizm. Wiemy, że nie zawsze się układa bo idąc na szczyt, nie będzie lekko – w końcu idziemy pod górę. Rozumiemy problemy „samotności przedsiębiorcy. Po wzlotach wiemy by nie świętować zbyt szybko, po upadkach wiemy jak się podnosić.

RiseRite.com – Technologiczna, sprawna Agencja SEO Marketplace i SEO Lokalnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zaawansowane technologie AI mogą wspierać Twoją firmę w zakresie SEO i optymalizacji, skontaktuj się z naszą agencją Riserite.com. Specjalizujemy się w Search Engine and Marketplace Optimization, lokalnym SEO oraz konsultacjach, które pomogą Ci osiągnąć wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania i zwiększyć widoczność Twojej marki. Odwiedź naszą stronę i odkryj, jak możemy pomóc Ci w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii w Twojej strategii marketingowej.

Podsumowując, ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i etyki w GPT-4o sprawiają, że jest to narzędzie nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także odpowiedzialne i bezpieczne. Dzięki zaawansowanym mechanizmom ochrony danych, etycznym algorytmom i przejrzystości działania, GPT-4o oferuje użytkownikom pewność, że ich interakcje są zgodne z najwyższymi standardami. Zapraszamy do skorzystania z usług Riserite.com, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci w integracji tych zaawansowanych technologii w Twojej strategii biznesowej.