riserite
Menu

Google Consent Mode v2 – jakie zmiany czekają Twoją stronę w 2024?

W 2024 roku właściciele stron internetowych i marketerzy cyfrowi staną przed nowymi wyzwaniami związanymi z aktualizacją Google Consent Mode do wersji…

W 2024 roku właściciele stron internetowych i marketerzy cyfrowi staną przed nowymi wyzwaniami związanymi z aktualizacją Google Consent Mode do wersji 2. Ta zmiana jest odpowiedzią na rosnące wymagania dotyczące prywatności użytkowników i regulacje prawne, takie jak RODO. Google Consent Mode v2 ma na celu umożliwienie firmom lepsze zarządzanie zgodami na cookies i innymi technologiami śledzenia, jednocześnie umożliwiając im efektywne korzystanie z danych analitycznych. W tym artykule przyjrzymy się, jakie konkretne zmiany wprowadza ta aktualizacja i jakie mogą być ich konsekwencje dla Twojej strony internetowej.

Zrozumienie Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2 wprowadza zaawansowane opcje konfiguracyjne dla właścicieli stron, umożliwiając im dostosowanie sposobu zbierania i wykorzystywania zgód użytkowników. Dzięki temu marketerzy mogą lepiej dostosować swoje strategie do indywidualnych preferencji odwiedzających. Umożliwia to bardziej precyzyjne i zgodne z prawem gromadzenie danych, co jest kluczowe w obliczu coraz surowszych przepisów dotyczących prywatności.

Aktualizacja ta wpływa również na sposób, w jaki strony internetowe komunikują się z użytkownikami na temat cookies i innych technologii śledzenia. Dostarczanie jasnych i zrozumiałych informacji staje się jeszcze bardziej istotne, a Google Consent Mode v2 oferuje narzędzia ułatwiające to zadanie. Przejrzystość i zrozumienie zgód są teraz na pierwszym planie, co przyczynia się do budowania zaufania wśród odwiedzających.

Nowa wersja Consent Mode umożliwia również lepszą integrację z innymi narzędziami i platformami Google, takimi jak Google Analytics czy Google Ads. Dzięki temu, nawet przy ograniczonym śledzeniu spowodowanym brakiem zgód, strony mogą efektywnie korzystać z danych analitycznych. To pozwala na optymalizację kampanii reklamowych i poprawę ogólnej strategii marketingowej, nie naruszając przy tym prywatności użytkowników.

Skontaktuj się z nami. Uzyskaj
20 minut bezpłatnych konsultacji
strategicznych, na podstawie których przygotowujemy ofertę.
.

Kontakt

Wpływ na analitykę i reklamę

Jednym z najważniejszych aspektów Google Consent Mode v2 jest jego wpływ na analitykę i działania reklamowe. Strony internetowe, które efektywnie wdrożą nowe zasady, będą mogły korzystać z dokładniejszych danych analitycznych, nawet w obliczu ograniczeń narzucanych przez zgody użytkowników. To kluczowe dla zrozumienia zachowań odwiedzających i optymalizacji ścieżek konwersji.

Aktualizacja ta ma również znaczący wpływ na reklamę online. Dzięki lepszemu zarządzaniu zgodami, reklamodawcy mogą bardziej efektywnie docierać do swojej grupy docelowej z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami o prywatności. To otwiera nowe możliwości dla personalizacji reklam i poprawy ich skuteczności, minimalizując jednocześnie ryzyko naruszenia prywatności użytkowników.

Z drugiej strony, Google Consent Mode v2 wymusza na firmach i agencjach reklamowych przemyślenie i dostosowanie swoich strategii dotyczących zbierania danych i targetowania reklam. To może wymagać zarówno technicznych, jak i strategicznych zmian w podejściu do reklamy cyfrowej, szczególnie w kontekście zwiększającej się świadomości użytkowników na temat prywatności.

Szukasz skutecznej agencji?

Wybierz rozliczenie Agile. Płać tylko za wykonaną i zaraportowaną pracę!

Umów mnie

Na 20 minut bezpłatnych konsultacji

Przykładowy budżet na okres 6 miesięcy

Google + Bing Maps 3000pln/700euro
SXO Strona Lokalna 7000pln/2300euro
SXO Strona Ogólnokrajowa 11 000 pln / 3 100 euro
SXO Strona Międzynarodowa 14 000 pln / 3 800 euro
SXO Sklep ogólnokrajowy 17000pln/4000euro
SXO Sklep międzynarodowy 22000pln/5200euro
SEMO lokalne 25000pln/5800euro
SEMO międzynarodowe 32000pln/7500euro

ROZLICZE DZIAŁA W MODELU:

AGILE

?

Wyłącznie za zużyty materiał i czas w danym miesiącu, z określonym, maksymalnym budżetem na okres planowanego czasu współpracy 3, 6, 12, 24 msc. Umowa na czas nieokreślony. Koszt miesięczny malejący.

lub

NAPRAWIONO

?

Stała kwota miesięczna, zryczałtowana w formie podzielenia na ilość miesiący całkowitego budżetu projektu. Umowa na czas określony minimalnie 3 msc. Koszt miesięczny stały.

*Budżet ustalany jest zawsze indywidualnie zgodnie z celem, możliwościami klienta, oraz zapotrzebowaniem markii na dany typ usługi jak i minimalny czas jej trwania.

* SEMO to działanie wielokanałowe i wielojęzykowe, uwzględniające minimalnie 2 wyszukiwarki i 1 portal lokalny lub 1 kanał marketplace. Wyniki sprzedażowe mogą być budowane jednocześnie w wyszukiwarkach, portalach lokalnych i/lub marketplace w wielu językach i krajach.

Przygotowanie Twojej strony do aktualizacji

Przygotowanie strony internetowej do aktualizacji Google Consent Mode v2 wymaga przemyślenia i dostosowania zarówno technicznego, jak i prawnego aspektu zarządzania zgodami. Strony muszą upewnić się, że ich systemy zgód są w pełni zgodne z nowymi wymogami, co może wymagać aktualizacji oprogramowania lub wdrożenia nowych rozwiązań.

Ważne jest również przeszkolenie zespołu zarządzającego stroną w zakresie nowych wymogów i najlepszych praktyk związanych z prywatnością i zgłaszaniem zgód. Zrozumienie, jak nowe zasady wpływają na poszczególne narzędzia i platformy używane na stronie, jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przejścia na Google Consent Mode v2.

Dodatkowo, właściciele stron powinni skupić się na edukacji użytkowników na temat tego, jak i dlaczego zbierane są dane, oraz jakie mają oni prawa w związku z tym procesem. Budowanie transparentnych i uczciwych relacji z użytkownikami jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także elementem budowania zaufania i lojalności.

Nasz cel

To coś więcej niż zwykle działania

Przez tworzenie zupełnie nowych i innowacyjnych usług i wielokanałowe działania organiczne gwarantujące nieproporcjonalnie wysoki potencjał do klasycznych usług SEO, oraz doskonalenie metod i procesów, chcemy stawać się coraz bardziej kompletnym, przystępnym cenowo i globalnym partnerem w dziedzinie SEMO.

Nasza misja

Wspierać marki lokalne w drodze do bycia markami ogólnokrajowymi lub globalnymi,

sprzedającymi przy wsparciu AI w sposób zautomatyzowany i niemal bezobsługowy w wielu krajach, kanałach i językach z największym możliwym zyskiem.

Znaczenie dla użytkowników Internetu

Aktualizacja Google Consent Mode v2 znacząco wpłynie na doświadczenia użytkowników internetu, oferując im większą przejrzystość i kontrolę nad używaniem ich danych. Użytkownicy będą mieli możliwość dokładniejszego określenia, które cookies i technologie śledzące mogą być aktywowane podczas ich wizyt na stronach internetowych. To zwiększenie kontroli to odpowiedź na rosnące oczekiwania dotyczące prywatności w cyfrowym świecie, gdzie użytkownicy są coraz bardziej świadomi, jak ich dane są wykorzystywane. Wzmocnienie pozycji użytkowników w kontekście zarządzania prywatnością może przyczynić się do zwiększenia zaufania do stron internetowych, które te praktyki wdrażają. Długoterminowo, może to także wpłynąć na zmiany w całym ekosystemie internetowym, gdzie prywatność i kontrola nad danymi staną się standardem, a nie opcją.

Nowy Google Consent Mode v2 ma również potencjał do zwiększenia świadomości użytkowników na temat znaczenia ochrony danych osobowych. Poprzez bardziej intuicyjne i łatwe do zrozumienia interfejsy zgód, użytkownicy mogą lepiej zrozumieć, na co wyrażają zgodę i jakie mają prawa. To edukacyjne aspekt aktualizacji może prowadzić do bardziej świadomych decyzji użytkowników dotyczących prywatności, co jest kluczowe w erze informacji. Ponadto, większa kontrola nad danymi może zmniejszyć obawy użytkowników związane z nadużyciami i zwiększyć ich zaufanie do technologii cyfrowych. W rezultacie, możemy obserwować wzrost zaangażowania i komfortu użytkowników przy korzystaniu z usług online.

Kolejnym istotnym elementem aktualizacji jest wpływ na percepcję marki przez użytkowników. Strony, które aktywnie promują i implementują praktyki zgodne z Google Consent Mode v2, mogą być postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i godne zaufania. Użytkownicy, doceniając wysiłki firm w zakresie ochrony ich prywatności, mogą wykazywać większą lojalność wobec tych marek. W perspektywie długoterminowej, firmy, które przykładają wagę do transparentności i ochrony danych użytkowników, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Wobec rosnącej świadomości i wymagań konsumentów dotyczących prywatności, takie podejście może stać się kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze usług cyfrowych.

  • Bo pozycjonowanie w google to za mało! .
  • Opieramy działania o autorską metodykę SEMO. Wspierane przez AI wielokanałowe działania optymalizacyjne.
  • Bo nikt nie ma naszego doświadczenia, naszych umiejętności i naszej autorskiej, przetestowanej na własnych markach usługowych i produktowych metodyki sprzedaży online SEMO..
  • Jesteśmy pierwszą agencją SXO/SEMO Agile - dostosowujemy na bieżąco niezbędne prace i zakres operując w ustalonym budżecie.
  • Bo każda agencja proponuje tak naprawdę dokładnie to samo!.
  • Realizujemy kompleksowe usługi organiczne i strategiczne rozliczane comiesięcznie tylko za wykonane zadania.

Budujemy sprzedaż w wynikach Google i Bing, jak i wielu kanałach lokalnych jak Google Maps, Bing Maps itd. czy lub kanałach Marketplace takich jak Amazon, Allegro, Ebay, Etsy, Kaufland i dziesiątki innych jednocześnie w wielu krajach i językach..

Umów się na 20 minut

bezpłatnych konsultacji. Gwarantujemy, że nie spotkałeś wcześniej podobnej usługi.

Umów mnie

Wyzwania i możliwości

Wprowadzenie Google Consent Mode v2 stawia przed właścicielami stron internetowych i marketerami szereg wyzwań, ale otwiera również nowe możliwości. Na poziomie technicznym i organizacyjnym, firmy będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania danymi i zgodami, co może wymagać istotnych zmian w infrastrukturze IT oraz procedurach wewnętrznych. To z kolei może prowadzić do krótkoterminowych kosztów i potrzeby przeszkolenia personelu, aby zapewnić zgodność z nowymi wymogami. Jednakże, te wyzwania są równoważone przez możliwość budowania głębszego zaufania i lojalności klientów poprzez demonstrację szacunku dla ich prywatności.

Z drugiej strony, aktualizacja otwiera drogę do innowacji w zakresie technologii i strategii marketingowych. Firmy, które skutecznie wykorzystują nowe narzędzia do zarządzania zgodami, mogą odkryć nowe sposoby angażowania użytkowników i personalizacji doświadczeń online, nie naruszając przy tym ich prywatności. To może przyczynić się do zwiększenia skuteczności kampanii reklamowych i poprawy wyników biznesowych, jednocześnie utrzymując zgodność z przepisami. Możliwości te są szczególnie istotne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku cyfrowym, gdzie różnicowanie poprzez odpowiedzialne praktyki prywatności może stanowić klucz do sukcesu.

Ostatecznie, Google Consent Mode v2 może przyczynić się do ewolucji całego sektora cyfrowego w kierunku większej transparentności i etyki. Firmy, które przyjmą i wdrożą te zmiany, nie tylko odpowiedzią na obecne wymagania prawne i oczekiwania użytkowników, ale również będą miały wpływ na kształtowanie przyszłych standardów w Internecie. To podejście może inicjować pozytywne zmiany w całym ekosystemie cyfrowym, promując praktyki, które szanują prawa i prywatność użytkowników jako fundamentalne wartości.

Mamy
dla Ciebie smart cele

Konkretne

Cel musi być konkretny

Mierzalne

Cel musi być możliwy do zmierzenia

Istotne

Cel musi mieć jakieś znaczenie

Osiągalne

Cel musi być realny do osiągnięcia

Ograniczone czasowo

Cel musi posiadać termin

Dlatego stawiamy na modele planowania, wdrażania i rozliczenia Agile, gdzie wykonujemy pracę tak szybko jak to możliwe, z uwzględnieniem budżetu na cały okres projektu/budżetu projektowego. To wyklucza rozwlekanie projektu na siłę, 'bo budżet miesięczny' i pozwana osiągać efektywne wyniki nawet 3x szybciej niż klasyczny model rozliczenia, proponowany na rynku do lat.

Skontaktuj się

Podsumowanie

Aktualizacja Google Consent Mode v2 to znaczący krok naprzód w dziedzinie zarządzania prywatnością i zgodami w internecie, który wpłynie na szeroki zakres stron internetowych i praktyk biznesowych. Mimo że niesie ze sobą wyzwania, takie jak potrzeba technicznych i organizacyjnych dostosowań, oferuje również szereg możliwości. Od zwiększenia zaufania i lojalności użytkowników, poprzez otwieranie nowych ścieżek dla personalizacji i innowacji marketingowych, aż po wpływ na ewolucję standardów prywatności online. Dla firm, które podejdą do tych zmian proaktywnie, Google Consent Mode v2 może stać się impulsem do zbudowania bardziej odpowiedzialnego i zorientowanego na użytkownika biznesu cyfrowego. Ostatecznie, te praktyki nie tylko zapewnią zgodność z przepisami, ale również przyczynią się do kreowania zdrowszego, bardziej etycznego środowiska cyfrowego dla wszystkich.

Z nami będziesz w dobrym towarzystwie

Więcej